fbpx

Sodelovanje in komunikacija zaposlenih z Office 365

                                                                   

 

VABILO

na brezplačni tematski dogodek v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019«        

 

Sodelovanje in komunikacija zaposlenih z Office 365

 

KDAJ: v torek, 06.11.2018, od 12:00 do 15:00 ure

KJE: Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, Murska Sobota (sejna soba, 1. nadstropje)

Kadar se podjetja spustijo v analizo procesov vsakodnevnega poslovanja je sodelovanje med zaposlenimi pogosta težava. Pogosto se zgodi, da ima naenkrat več zaposlenih 4 različne verzije istega dokumenta. Le tega se deli preko elektronske pošte, nihče ne ve katera verzija je zadnja, kaj šele, da bi vedeli, kdo je kaj spremenil. Vam zveni znano?

Orodje Microsoft Office 365 ponuja veliko možnosti medsebojnega sodelovanja od skupnega mesta za shranjevanje datotek, do orodja za medsebojno komuniciranje ter možnost soavtorstva istega dokumenta naenkrat:

 • SKUPNA RABA DATOTEK

Kako danes sodelujete z vašimi sodelavci? Pošiljate datoteke po elektronski pošti?

 • SKUPINSKO SODELOVANJE

Je vaša projektna dokumentacija zbrana na enem mestu, ali razpršena na več mestih?

 • HRAMBA DATOTEK V OBLAKU

Ste že kdaj ponesreči izbrisali dokument? Bi radi dostopali do svojih dokumentov iz več različnih naprav?

 • SOČASNO UREJANJE DOKUMENTOV

Tudi vi iščete, katera je prava in zadnja verzija ustvarjenega dokumenta?

 • SKUPINSKI KLEPET, KONFERENCE IN SESTANKI

Kako pogosto se vozite na druge lokacije in izgubljate dragocen čas zaradi internih sestankov?

Na delavnici boste izvedeli tako v teoriji kot tudi v praksi, na koliko različnih načinov vam orodje Microsoft Office 365 omogoča sodelovanje z zaposlenimi znotraj podjetja. Bodisi, da gre za preprosto deljenje informacij, urejanje istih dokumentov, ali pa konferenčne klice. Na podlagi pridobljenih informacij boste sposobni oceniti, katere rešitve so za vas najbolj primerne.

Predavatelj: Žiga Vuzem iz podjetja COMPAREX, ki je zadolžen za Microsoftov licenčni program storitev v oblaku. Njegova naloga je optimizacija poslovnih procesov pri strankah s pomočjo Microsoftovih rešitev ter vpeljava le teh v vsakdanje poslovanje.

Zaradi omejenega števila mest prosimo za potrditev rezervacije na mail: marjetka@p-tech.si ali na telefonsko številko: 02 530 82 32, najkasneje do ponedeljka, 05.11.2018. Udeleženci boste prejeli link za prenos brezplačne poskusne verzije. Na delavnici pa je zaželjeno, da imate s seboj prenosnike!

 

 

Vljudno vabljeni!

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

 

                                                                   

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA RAZVOJ E-KATALOGA IN PRIPRAVO VAVČERSKE DOKUMENTACIJE

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA

RAZVOJ E-KATALOGA IN PRIPRAVO VAVČERSKE DOKUMENTACIJE

 

 

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta SMART FACTORY HUB in sicer:
 • Delovni sklop WP5: L&C Hub 4 Tech alliances, Aktivnost A5.4: Learning demonstration workshops
 • Delovni sklop WP6: Pilot-instrument & model, Aktivnost A6.1: ransfer lab pilot – Trans regional Smart factory voucher scheme

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo, ki se nahaja v prilogi tega povabila.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

Iz ponudbe mora biti razvidna cena za vsak posamezni delovni sklop in pripadajočo aktivnost. Vrednost ponudbe vseh sklopov skupaj ne sme preseči 6.500,00 EUR (neto), oziroma posamezno:

 • za delovni sklop WP5/A5.4: 4.000,00 EUR (neto)
 • za delovni sklop WP6/A6.1:  2.500,00 EUR (neto)

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 30.11.2018.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom obeh sklopov skupaj in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno skupno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko na naslov tomaz.zadravec@p-tech.si najkasneje do 19.10.2018, s pripisom: Ponudba za SMART FACTORY HUB.

 

Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Zadravec (tomaz.zadravec@p-tech.si)

 

Murska Sobota, 11.10.2018

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Priloga:

2_Povabilo_DISPOZICIJA

3_Ponudba_obrazec

SLOVENSKA GOSPODARSKA DELEGACIJA – INNSBRUCK na Tirolskem – 15. in 16. oktober 2018

Veleposlaništvo RS na Dunaju v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Tirolske,  Slovensko gospodarsko zvezo, Advantage Austria Ljubljana, SPIRIT Slovenija, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Slovensko turistično organizacijo na Dunaju in Lesarskim grozdom načrtuje 15. in 16. oktobra 2018 obisk slovenske gospodarske delegacije v Innsbrucku na Tirolskem.
Zvezna dežela Tirolska je zelo atraktivna poslovna lokacija z močno industrijsko bazo, kjer vrsta podjetij nastopa kot globalni vodja. Les in steklo sta med najbolj izpostavljenimi proizvodnimi elementi. Obenem je Tirolska prva turistična destinacija Avstrije s tretjino vseh nočitev. Obisk bo priložnost za oblikovanje in krepitev neposrednih poslovnih vezi s tirolskimi podjetji.
Vabimo zainteresirana podjetja, da se nam pridružijo in predhodno nakažejo, s katerimi potencialnimi tirolskimi podjetji bi se želeli srečati. S tirolskimi partnerji bomo skušali zagotovitiusmerjena B2B srečanja, pri čemer bomo posebno pozornost namenili lesu in trajnostni gradnji, pa tudi turizmu, steklarstvu in živilski panogi ter morebitnim drugim interesnim področjem.
Podrobne informacije najdete na spletnem mestu  SGZ ter v priponki.

Prijavite se lahko tukaj; rok prijave je 14. september 2018.
Kotizacije ni. Skupni prevoz (iz Ljubljane) bo urejen s strani organizatorjev.
Stroške individualnega prevoza in hotelske namestitve (informacija o hotelskih možnostih bo dodatno objavljena) krijejo udeleženci sami.
Priponka:

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA “DanubeChance2.0”

                                 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« – IZVEDBA AKTIVNOSTI MAPIRANJA »SECOND CHANCE« PODJETNIŠKE PODPORE IN IZVEDBA TEMATSKIH DOGODKOV V OKVIRU PROJEKTA

 

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je:

 1. SKLOP 1 – ANALIZA: Mapiranje podjetniške podpore pri ponovnem zagonu podjetij oziroma podjetništva:
  • Pregled politik na nivoju države
  • Okvir prestrukturiranja, stečaja in plačilne politike
  • Pravni okvir podjetniških politik
  • Spodbudni ukrepi
  • Reševalni ukrepi in možnosti revitalizacije
  • Stigmatizacija poslovnega neuspeha in odnosa do neuspešnih podjetnikov
  • Obstoječe mreže in sodelovanje
  • Kvantitativni podatki na trgu ponovnega podjetništva
  • SWOT analiza
  • Identificirani primer dobre prakse
 2. SKLOP 2 – IZVEDBA DOGODKOV: izvedba tematskih dogodkov v okviru projekta
  • 1 dnevna »Meet the survivors« B2B delavnica s primeri dobrih praks ponovnega podjetništva
  • 1 dnevna »Pitching Repair« (trening) delavnica s tematiko dviga kompetenc podjetnikom, ki ponovno vstopajo v podjetništvo
 3. SKLOP 3 – IZVEDBA POSLOVNIH ZAJTRKOV:
  • Izvedba 3 poslovnih zajtrkov za povezovanje podjetnikov in diskutiranje o možnostih ponovnega vstopa v podjetništvo ter iskanja priložnosti.
 4. SKLOP 4  – IZVEDBA LOKALNIH FOKUSNIH SKUPIN
  • Izvedba 3 Lokalnih fokusnih skupin, za povezovanje podjetnikov in podpornih organizacij pri vzpostavitvi modela sodelovanja in dajanja strateških priporočil pri bodočem planiranju strategij.

 

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 17.000 EUR brez DDV oz:

 • SKLOP1 – ANALIZA: 5.000,00 EUR
 • SKLOP2 – IZVEDBA DOGODKOV: 8.000,00 EUR
 • SKLOP3 – IZVEDBA POSLOVNIH ZAJTRKOV: 2.000,00 EUR
 • SKLOP4 – IZVEDBA LOKALNIH FOKUSNIH SKUPIN: 2.000,00 EUR

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti po dogovoru in sicer:

 • SKLOP1 – ANALIZA: Mapiranje podjetniške podpore pri ponovnem zagonu podjetij oziroma podjetništva do 20.10.2018
 • SKLOP2 – IZVEDBA DOGODKOV: Izvedba tematskih dogodkov v okviru projekta do 30.6.2021 v skladu s terminskim planom, ki bo podan naknadno.
 • SKLOP3 – IZVEDBA POSLOVNIH ZAJTRKOV:
  1. 1.dogodek do 30.10.2018
  2. 2.dogodek do 30.4.2019
 • 3.dogodek do 30.10.2019
 • SKLOP4 – IZVEDBA LOKALNIH FOKUSNIH SKUPIN:
  1. 1.dogodek do 30.4.2020
  2. 2.dogodek do 30.10.2020
 • 3.dogodek do 30.4.2021

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih točk iz 2.točke tega povabila v sklopu posamezne periode. Račun za posamezno periodo mora biti izdan do:

 • Perioda 1 do 31.10.2018
 • Perioda 2 do 30.4.2019
 • Perioda 3 do 31.10.2019
 • Perioda 4 do 30.4.2020
 • Perioda 5 do 31.10.2020
 • Perioda 6 do 30.6.2021

 

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko na tomaz.zadravec@p-tech.si najkasneje do 14.09.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Zadravec, e-mail: tomaz.zadravec@p-tech.si

 

Murska Sobota, 7.9.2018

 

Priloga:

2a_Chance2.0_Ponudba_Obrazec

VABILO na brezplačni tematski dogodek v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019« z naslovom Kako 2 x uspeti na kickstarter-ju?

                                        

VABILO

na brezplačni tematski dogodek v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019«        

Kako 2 x uspeti na kickstarter-ju?

            

 

KDAJ: v petek 21.09.2018, od 10:00 do 13:00 ure

KJE: Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, Murska Sobota (sejna soba, 1. nadstropje)

Izkušnje iz prve roke bo z vami delil g. Andrej Glažar, vodja dveh uspešnih projektov KEFIRKO in CHEESE MAKER na platformi za množično zbiranje denarja »KICKSTARTER«.

Zaradi omejenega števila mest prosimo za potrditev rezervacije na mail: simona@p-tech.si ali na telefonsko številko: 02 530 82 32, najkasneje do četrtka, 20. 09.2018.

VLJUDNO VABLJENI!

 

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                           

 

VABILO na brezplačni tematski dogodek v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019«

                                             

VABILO

 

na brezplačni tematski dogodek v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019«        

Kako pridobiti novega kupca in kako ga obdržati?

KDAJ: v četrtek 20.09.2018, od 13:00 do 16:00 ure

KJE: Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, Murska Sobota (sejna soba, 1. nadstropje)

Predavatelj: Damijan Kren, dipl. ekon., izkušeni prodajnik, specialist na področju poslovne analitike ter razvoja prodajnih strategij.

Zaradi omejenega števila mest prosimo za potrditev rezervacije na mail: simona@p-tech.si ali na telefonsko številko: 02 530 82 32, najkasneje do srede, 19.09.2018.

 

VLJUDNO VABLJENI!

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                                  

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij 

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri izgradnji platforme za analiziranje novic, ki vplivajo na gibanje svetovnih finančnih trgov, kar obsega naslednja področja:

 • Inženirsko svetovanje v API orodja za modeliranje predikcijskih modelov
 • Inženirsko svetovanje pri pripravi NLP statističnih modelov
 • Svetovanje pri pripravi klasifikatojev in semantičnih anotacij baze podatkov

Svetovanec: Svetovanje in druge storitve Peter Nemec, s.p.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 8.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir 

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 28.09.2018.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor 

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 10.09.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

Murska Sobota, 03.09.2018

 

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

                                                                        

 

Priloga:

2a_Vzorec_PONUDBA

 

Javni razpis – »DEMO PILOTI II 2018«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis:  »DEMO PILOTI II 2018«.

Namen javnega razpisa je:

a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:

 • skrajšanje časa od ideje do trga,
 • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;

b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Operacija je pilotni demonstracijski projekt (v nadaljevanju PD projekt).

»Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za »pilotni« projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov:

a) glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt (tehnološke inovacije) in,

b) glede načina izvajanja tehnologij (inovacije v procesih ali metodah).

Pilotni projekt se izvaja v okviru prvega sklopa iz tretje točke točke 4.3 tega razpisa »Pogoji za operacijo«. Pilotni projekt se financira po RRI shemi državnih pomoči. Podatki o stopnjah sofinanciranja za posamezno shemo državnih pomoči so navedeni v 8.2. točki tega razpisa »Intenzivnost pomoči«, podatki o upravičenih stroških za posamezno shemo državnih pomoči pa so navedeni v točki 8.1. tega razpisa »Upravičeni stroški«.

»Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski …) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru projekta.

Demonstracijski projekt se izvaja v okviru drugega sklopa iz tretje točke točke 4.3 tega razpisa. Demonstracijski projekt vključuje samo demonstracijski del in se financira po regionalni shemi državnih pomoči. Podatki o stopnjah sofinanciranja za regionalno shemo državnih pomoči so navedeni v 8.2. točki tega razpisa »Intenzivnost pomoči«, podatki o upravičenih stroških za regionalno shemo državnih pomoči pa so navedeni v točki 8.1. tega razpisa »Upravičeni stroški«.

Rok za oddajo vlog je 23. 10. 2018.

Več na:

https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/90781-Javni-razpis—DEMO-PILOTI-II-2018/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp

 

Novosti pri poslovnih in osebnih transakcijskih računih

1.julijem 2018 se je pojavila novost v zvezi s poslovnim in osebnim transakcijskim računom.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/91171-Novosti-pri-poslovnih-in-osebnih-transakcijskih-racunih/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp

 

3. Demo dan Poslovnih angelov Slovenije,

Poslovni angeli vabijo STARTUPE na izbor za 3. Demo dan Poslovnih angelov Slovenije, ki bo 27. septembra v Ljubljani. Na dogodku bodo prisotni podjetniki, investitorji in direktorji uspešnih podjetij.

Kandidate za nastop zbirajo do 6. septembra!

Več gradiv je pripetih tukaj.