fbpx

Iskanje mladih talentov

 • Identifikacija mladih talentov ( ciljna skupina: dijaki, študenti, brezposelni iskalci zaposlitve)
 • Identifikacija tematskih izzivov s strani podjetij ( vsebina področja izzivov: ekonomija, strojništvo, oblikovanje, informatika, biotehnika, turizem).
 • Priprava predlogov rešitev poslovnih izzivov (oblikovanje projektnih skupin z mentorji ter priprava projektnih nalog

0 Število mladih

Število študentov, dijakov in brezposelnih vključenih v reševanje tematskih izzivov.

0 Število podjetij

Število vključenih podjetij katerim se je pripravljalo projektne naloge.

0 Število rešitev

Število pripravljenih projektnih rešitev.

Start-up center

 • Promocijsko inovacijski dogodki (promocija podjetništva, predstavitev storitev in programov PTP, predstavitev dobrih praks in poslovno mreženje)
 • Informiranje in generalno svetovanje (svetovanje pri preverbi poslovne ideje, svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje)
 • Tematski dogodki (posredovanje znanj in kompetenc na različnih strokovnih področjih)
 • Mentoriranje (poglobljeno, dolgoročno individualno delo z podjetnikom ali podjetniško skupino)
 • Specialistično svetovanje (svetovanje ekspertov za odpravo ovir na specifičnih strokovnih področjih)

0 Nova podjetja

Število novo registriranih podjetij članov v obdobju delovanja tehnološkega parka.

0 Nove zaposlitve

Več kot 1000 ustvarjenih delovnih mest v podjetjih po zadnjih dosegljivih javnih podatkih.

0 Ustvarjeni prihodki

Več kot 110 mio EUR ustvarjenih prihodkov v podjetjih po zadnjih dosegljivih javnih podatkih.

Inovacijsko vozlišče

 • Informiranje o novostih: Širjenje informacij o možnosti in o koristih novih tehnologij in storitev, povezanih z “Industrijo 4.0”. Vzpostavljeno je spletno orodje z dostopnimi informacijami o ponudnikih tehnoloških rešitev, dobrih praksah, primerih uporabe, poslovnih modelih ter katalog kompetenc in specialističnih storitev. (MAPPING TOOL)
 • Skavting inovacij: Nabor malih in srednje velikih podjetij (MSP) in ostalih ponudnikov tehnoloških rešitev, ki povečujejo produktivnost in kakovost dela v podjetjih.
 • Ocena potreb/zrelosti MSP: Diagnosticiranje potreb in pripravljenosti podjetja v povezavi z uvedbo novih tehnologij, zagotavljanje povratnih informacij o stopnji zrelosti in definiranje možnih rešitev.
 • Razvoj poslovnega modela za podjetje: Pomoč pri oblikovanju poslovnega modela in iskanje povezav pri izvedbi aktivnosti v okviru mreže partnerjev.
 • Dostop do strokovnega znanja in infrastrukture: Pomoč pri izvedbi poskusov in testiranju rešitev glede koristnosti uporabe, iskanje primernih prostorov za pilotsko in eksperimentalno izvedbo, dostop do živih laboratorijev in vključevanje deležnikov v izvedbo.
 • Mentorstvo: Aplikativna pomoč pri uvajanju rešitev – izvedba projekta, dostop do finančnih sredstev, internacionalizacija, analize, oblikovanje vrednostne verige, ipd.
 • Brokering/matchmaking”: Pomoč pri vzpostavitvi neposrednega stika in organizaciji dogodkov, kateri združijo zainteresirane strani(ponudniki rešitev-iskalci rešitev); dostop do informacij, izmenjava izkušenj in dobrih praks.
 • Izobraževanje: Priprava različnih vrst usposabljanj:
  • Strokovne delavnice, konference in obiski dobrih praks
  • On-line baza znanja in podatkov z izobraževalnimi materiali in video predstavitvami
 • Dostop do financiranja: Dostop do regionalnih, nacionalnih in EU virov financiranja za potrebe dostopa do novih tehnologij.

BAZA ZNANJA

Vso učno gradivo s strokovnih dogodkov, konferenc, predavanj in delavnic najdete tu na enem mestu.

BAZA DELEŽNIKOV

Geografski in vsebinski pregled informacij o poslovnih subjektih, programih sofinanciranja, projektih in facilitatorjih iz številnih držav, ki nastopajo kot strokovni posrednik pri povezovanju povpraševanja in ponudbe.

LIVE STREAM

Naše strokovne dogodke lahko na našem youtube kanalu spremljate v živo ali pa si jih ogledate kadarkoli kasneje.

Internacionalizacija

 • Delovni obiski v tujini – organizacija B2B srečanj za individualne potrebe ali skupino podjetij
 • Mreženje – iskanje mednarodnih poslovnih partnerjev in pomoč pri navezovanju stikov
 • Usposabljanje – priprava in izvedba strokovnih delavnic in dostop do strokovnega materiala za člane preko elektronske baze znanja.

0 Število držav

Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, Španija, Francija, Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska, Bolgarija, Romunija, Grčija, Hrvaška, Srbija, BiH

0 Število partnerjev

Število podpisanih pogodb s partnerji iz tujine.

0 Število mednarodnih projektov

Število mednarodnih projektov v okviru katerih se omogočajo storitve internacionalizacije.