Iskanje mladih talentov

Identifikacija mladih talentov, identifikacija tematskih izzivov s strani podjetij in priprava predlogov rešitev poslovnih izzivov.

Start-up center

Promocijsko inovacijski dogodki, informiranje in generalno svetovanje, tematski dogodki, mentoriranje in specialistično svetovanje.

Inovacijsko vozlišče

Skavting inovacij, ocena potreb/zrelosti MSP, razvoj poslovnega modela za podjetje, dostop do strokovnega znanja in infrastrukture, ``brokering/matchmaking``, izobraževanje, mentoriranje in dostop do financiranja.

Internacionalizacija

Delovni obiski v tujini, mreženje in usposabljanje.

VSI PARTNERJI

Services

Baza znanja

Vso učno gradivo s strokovnih dogodkov, konferenc, predavanj in delavnic najdete tu na enem mestu.

Baza deležnikov

Geografski in vsebinski pregled informacij o poslovnih subjektih, programih sofinanciranja, projektih in facilitatorjih iz številnih držav, ki nastopajo kot strokovni posrednik pri povezovanju povpraševanja in ponudbe.

Live stream

Naše strokovne dogodke lahko na našem youtube kanalu spremljate v živo ali pa si jih ogledate kadarkoli kasneje.

Quality policy

Politika kakovosti

S politiko kakovosti, ki je del poslovne politike se zavezujemo, da bomo dolgoročno sledili viziji in dosegali postavljene cilje v skladu s strateškimi usmeritvami. Pri tem bomo uveljavljali kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti, obvladovanju tveganj, varovanju informacij, varovanju zaposlenih in okolja, vlaganju v zaposlene, zagotavljanju njihove zavzetosti in njihovega zadovoljstva preko načel usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter navsezadnje zavezanosti k nenehnemu izboljševanju.

Reservation of the meeting room

Services done right will have a positive impact on your business. Help us understand you and your business needs so that we can serve you better.

Contact

Drop us a line or give us a ring. We love to hear from you and are happy to answer any questions.

PISARNA

Plese 9a, 9000 Murska Sobota

E-POŠTA

info@p-tech.si

TELEFON

+386 (02) 530 82 00