MS4FUTURE

Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2018 izvedla projekt Murska Sobota 4 Future (Murska Sobota za prihodnost), ki je usmerjen v iskanje stvarnih izzivov ter problemov, ki obstajajo na njenem območju. Dogajanje v okviru projekta bo razdeljeno na več vsebinsko sorodnih delov, kot so javni natečaj za iskanje pametnih rešitev, strokovna konferenca in znanstveni festival s spremljevalnim kulinaričnim ter zabavnim programom.

SIO 2016-2017

Program: Inštrument 2

Vrednost: 200.000 EUR

Termin projekta: dec 2016 – dec 2017

Vsebina: Organizacija podjetniških dogodkov in usposabljanj, mentorski program za zagon novih podjetij, mentorski program za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo.

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)

INNO CBC

Čezmejni…

T4

Aktivacija mladih talentov

Program: Inštrument 2

Vrednost: 200.000 EUR

Termin projekta: jul 2016 – dec 2017

Vsebina: Osnovni namen projekta je identifikacija mladih talentov in spodbujanje povezovanja mladih talentiranih kadrov z domačim gospodarstvom ob strokovni podpori mentorjev, preprečevanje bega možganov iz regije in povečevanje regijskega podjetniškega potenciala in prenos znanja in prakse med izobraževalno in gospodarsko sfero.

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)

IRIC