fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO-P-TECH-2020-2022

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO-P-TECH-2020-2022

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju start-up podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 1. Naročnik povabila 

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila 

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov na naslednjih področjih:

 • CAD/CAM, DNC povezave, obdelave (programski paket MasterCam)
 • Priprava postprocesorskega vmesnika za Heller MC 16 (vrtalni cikli in ostale prilagoditve)
 • Umestitev strojnih komponent v programsko okolje MasterCam
 • Simulacija stroja za Heller MC 16
 • Programiranje štiriosnega obdelovalnega centra Heller MC 16

Svetovanec: MATT JP, d.o.o., Kološeva ulica 15, 9000 Murska Sobota

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 5.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 26.06.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral biti vpisan v evidenco SPIRIT – Evidenca mentorjev in strokovnjakov za podporo start up in scale up podjetjem najkasneje do podpisa pogodbe z naročnikom.

Evidenca se nahaja na linku: https://www.spiritslovenia.si/razpis/337

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 02.06.2020 do 12. ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

Murska Sobota, 26.05.2020

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                               mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:Vzorec_PONUDBA

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO-P-TECH-2020-2022

Usposabljanje zaposlenih PTP v sklopu projekta SIO-P-TECH-2020-2022, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Uporaba orodij grafičnega oblikovanja

 1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je organizacija in izvedba 16 urnega usposabljanja za delo s  programi Adobe InDesign, Adobe Photoshop in Adobe Illustrator z naslednjim programom:

Spoznavanje osnov in funkcionalnosti Adobe programov InDesign, Illustrator in Photoshop ter primerjava med njimi

Adobe InDesign

 • Delovno okolje in priprava novega dokumenta
 • Pregled osnovnih orodij in delo z barvami
 • Delo s slikami in grafikami
 • Vnos in oblikovanje besedila
 • Delo s plastmi
 • Oblikovanje letaka in kataloga
 • Priprava za tisk ali splet

Adobe Illustrator

 • Delovno okolje in priprava novega dokumenta
 • Pregled osnovni orodij in delo z barvami
 • Uvažanje fotografij in drugih grafičnih elementov, vektoriziranje
 • Risanje in kombiniranje preprostih in kompleksnejših oblik
 • Oblikovanje in urejanje besedil
 • Priprava za tisk ali splet

Adobe Photoshop

 • Pregled osnovnih orodij za delo s fotografijo in delo z barvami
 • Osnove dela s sliko in osnovna korekcija
 • Delo s plastmi

Izvedba usposabljanja na daljavo, najkasneje do 30.06.2020 za do 3 osebe.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika

Vrednost ponudbe za izvedbo aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati vrednosti 1.000,00 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si na naslov naročnika najkasneje 26.05.2020 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si .

Priloga: Vzorec_PONUDBA

 

Murska Sobota, 19.05.2020

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

Podim DX 2020 je odlična priložnost za nova znanja, izkušnje in nasvete

Podim DX 2020: Najboljši nabor govorcev

Če želite biti najboljši pri tem, kar počnete, se morate učiti od najboljših. In če morate izbrati en dogodek, ki se ga boste udeležili, naj bo to Podim DX 2020. Zakaj? Podim DX na oder prinaša vrhunske govorce s področij, kot so growth hacking, korporativno inoviranje, podjetniška kultura, blockchain, kreativne industrije, tvegani kapital, razvoj podjetij…, ki bodo z udeleženci delili dragoceno znanje in izkušnje, tako uspehe, kot neuspehe. Z udeležbo na Podimu DX si lahko prihranite kakšno modrico na svoji poslovni poti, zato si v koledarju označite dneve od 18. do 20. maja! Zahvaljujoč platformi Hopin boste lahko spoznali vse govorce in mentorje, kar iz domačega naslonjača.

Med govorci bodo podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, vodilni evropski futurist Gerd Leonhard, soustanovitelj Runtastica Florian Gschwandtner, avtor knjige Predictible Revenue Aaron Ross, nekdanja vodja e-poslovanja pri Facebooku Darlene Thomas, soustanovitelj Rotten Tomatoes Patrick Lee, soustanovitelj GlobaliD Greg Kidd in številni drugi. Vse lahko spoznate tukaj https://si.podim.org/speakers/.

Če ste investitor, ki išče startupe in scaleupe za svoj portfolio ali poslovnež, ki išče vitkega in agilnega poslovnega partnerja, izkoristite Podim DX Deal Room, kjer se lahko hitro in učinkovito dogovorite za sestanek s 175 startupi & scaleupi.

Pri nakupu vstopnice si zagotovite 20% popust s kodo PODIMDXFRIENDS.

Več informacij o Podimu DX na https://si.podim.org/dx/.

Naredi globalni preskok v Chicagu! 5-tedenski brezplačni program v ZDA

Vas zanima 5-tedenski brezplačni program v ZDA?

Vsi, ki gradite mednarodno podjetniško zgodbo in/ali želite spoznati ameriški podjetniški ekosistem, imate namreč priložnost, da postanete eden izmed 4 izbrancev, ki bodo nadgradili svoja globalna znanja, pridobili izkušnje in razširili svojo mednarodno mrežo! 

Ponovno so namreč odprte prijave za 5-tedensko podjetniško izmenjavo v ZDA za jesensko odpravo od 16. oktobra do 19. novembra 2020. Prijave so odprte do 30. aprila, vse informacije in prijava so na voljo tukaj.

Program je namreč res enkratna priložnost tako za karierno kot osebno rast, saj imajo udeleženci priložnost pridobiti globalni mindset, novo strokovno znanje, pa tudi razširiti svojo mednarodno mrežo poznanstev. Stroški potovanja, bivanja in prehrane so kriti v programu.

V sklopu predstavitve programa prireja CEED Slovenija e-Pogovor v živo (23.4.2020, ob 15. uri): Shifting to Global Mindset and Leadership, kjer bodo sodelovali podjetniki iz regije (Hrvaška, S. Makedonija, Bih, Slovenija), ki so se programa že udeležili. V pogovoru bodo odgovarjali tudi na vsa vprašanja udeležencev, ki jih zanima prijava na program v ZDA. 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI T1 NA PROJEKTU CEUP 2030

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Pomurski tehnološki park je v okviru projekta CEUP 2030 koordinator delovnega sklopa T1, zato se v okviru povabila išče zunanjega strokovnjaka za pripravo predloga navodil s pomočjo katerih se bo omogočala izvedba naslednjih dveh ključnih outputov v sklopu delovnega paketa T1:

 • Output O.T1.1: CEUP 2030 Policy Learning Lab – Cross-linked capacity enhancement for CAMI4.0 stakeholders
 • Output O.T1.2: CEUP 2030 Strategy Upgrade & Boost – Fostering straight implementation among CE/EU project scheme

Izbrani ponudnik bo pripravil naslednjo dokumentacijo v okviru dosežka D.T1.4 Support service for coaching guidance on impact controlling T1:

 • Razvoj in usklajevanje dokumenta z navodili za Delovni sklop T1, ki zajema štiri temeljne elemente »nabor, laboratorij za učenje politike, nadgradnjo in krepitev strategije, merjenje vplivov v ang. jeziku »harvesting, policy learning lab, strategy upgrade & boost, impact controlling«;
 • Sodelovanje na usposabljanjih z odgovornimi partnerji glavnih aktivnosti in dosežkov z namenom usklajevanje teh 4 temeljnih elementov Delovnega sklopa T1 z vsemi vključenimi partnerji.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika skladno z prijavnico! Dokumentacija mora biti pripravljena v angleškem jeziku.

ROK za dokončanje izvedbe: 20. maj 2020

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 20.05.2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Izbranemu ponudniku se izda naročilnica.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (borut@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 16.04.2020.

Ponudba – obrazec

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Borut Zrim, tel. 02 530 82 20, borut@p-tech.si

Murska Sobota, 06.04.2020

“The Global Hack” v boju proti trenutni globalni krizi – Sodeluj v najpomembnejšem hackathonu na svetu!

Global Hack je spletni hackathon, zasnovan za izmenjavo in hitro razvijanje inovativnih idej za nujno potrebne rešitve ob trenutni globalni krizi, pa tudi za vzpostavitev odpornosti po pandemiji. Vabimo vse napredno-misleče, da se odzovejo čim prej in sodelujejo v najpomembnejšem hackathonu na svetu!

Za več informacij glej spodaj ali obišči URADNO SPLETNO STRAN!  Prijaviš se lahko TUKAJ!

DO CELOVITIH PODPORNIH STORITEV PRI RAZVOJU POSLOVNIH IDEJ IN RASTI PODJETIJ V SKLOPU OPERACIJE SIO-P-TECH-2020-2022

                                                         

 1. Namen podpornih storitev

Pomurski tehnološki park želi spodbuditi zagon, razvoj in rast inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest. Pri izvedbi aktivnosti se bodo zasledovali naslednji cilji:

 • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
 • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
 • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij.

Podporne storitve Pomurski tehnološki park izvaja v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2022. Povezava na projekt SIO-P-TECH-2020-2022.

 

 1. Pogoji za koriščenje

 Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene podporne storitve so:

 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci)
 • nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti – start-up podjetja
 • hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti – scale up podjetja

 

 1. Predmet podpornih storitev

 PROMOCIJSKO – MOTIVACIJSKI DOGODKI

Udeležba na promocijsko-motivacijskih dogodkih organiziranih v okviru Pomurskega tehnološkega parka. Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvedli v obliki:

 • promocije podjetništva
 • predstavitev storitev ter programov SIO
 • predstavitev dobrih praks in poslovnega mreženja

NABOR IN PRESOJA PODJETNIŠKIH IDEJ

Osnovni namen je sistematično prepoznavanje in vrednotenje inovativnih podjetniških idej v regionalnem okolju. Nabor idej se izvaja s pomočjo individualnih sestankov z nosilci idej. Nosilce idej se bo glede na njihove individualne potrebe usmerjalo v ustrezne podporne vsebine oz. programe.

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

Področja informiranja in svetovanja bodo zajemala:

 • svetovanje pri preverbi poslovne ideje
 • svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje

Predvidena vsebina svetovalnih storitev:

 • ocena izvedljivosti novih predlogov (oblikovanje poslovne ideje, vrednotenje in preverjanje, pomoč pri pripravi poslovnega načrta, poslovnega modela, analiza trga, vpeljava inovacij ali novih tehnologij, ocena investicijskega načrta, ipd.)
 • postopek za zagon podjetja (potrebni koraki, izbira pravno-organizacijske oblike, izbira banke, priprava internih pravilnikov, ipd.)
 • vodenje in upravljanje podjetja (organizacija vodenja podjetja, strateško planiranje, priprava poslovnih modelov, poslovnih načrtov, pogajanja, administrativne storitve, ipd.)
 • knjigovodsko računovodsko svetovanje (priprava kalkulacij, vodenje poslovnih knjih, finančni izkazi, periodični obračuni, poročanja, biniteta partnerjev, upravljanje z dolgovi in terjatvami, kompenzacije, ipd.)
 • finančno poslovanje (finančna analiza poslovanja, davčno svetovanje, priprava finančne dokumentacije pri razpisih, investicijski načrti, pridobivanje virov financiranja – garancije, krediti, leasing, povezovanje s skladi tveganega kapitala ali strateškimi partnerji, ipd.)
 • nove tehnologije (prenos znanja in tehnologij, uvajanje informacijske tehnologije, avtomatizacije v proizvodni ali storitveni proces poslovanja, izvedba RR projektov, predstavitev novih tehnologij, povezovanje z industrijskim ali raziskovalnim okoljem, tehnično-tehnološka svetovanja, ipd.)
 • poslovni procesi (uvedba vitkega poslovnega procesa, postavljanje ciljev, projektni management , vodenje sestanka, upravljanje s časom, ocenitev dela, racionalizacija poslovnih procesov, standardizacija, pomoč pri certifikaciji, sistem nabave, proizvodnje, prodaje, ipd.)
 • marketing in internacionalizacija (analiza trga, priprava strategija vstopa na trg, strategija prodaje, načrt marketinga, trženja, učinkovite predstavitve, ipd.)
 • varstvo okolja (skladnost s predpisi, uvedba sistema, standardizacija, ravnanje z odpadki, ipd.)
 • zaščita intelektualne lastnine (vrednotenje ideje, inovacije, pomoč pri pripravi dokumentacije, raziskave, pomoč pri prijavi patenta in razvoju prototipa, svetovanje pri uveljavitvi na trgu – licenca, prodaja, proizvodnja, marketing, ipd.)
 • pravno svetovanje (gospodarsko, davčno, stvarno, avtorsko, delovno in izvršilno pravo – svetovanja in pomoč pri pripravi pogodb)
 • informiranje (interno obveščanje podjetij, priprava poročil, dostop do podatkov, ipd.)

 TEMATSKI DOGODKI

Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvajali v obliki posredovanja znanj in kompetenc za začetek podjetniške poti oz. na ostalih strokovnih področjih, ki bodo identificirana glede na potrebe ciljne skupine.

MENTORIRANJE

Mentorski program zajema poglobljeno dolgoročno individualno delo z nosilcem podjetniške ideje ali skupine ter izvedbo prilagojenih usposabljanj. Mentorstvo bo usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, pripravo tehnoloških postopkov, razvoj produkta, proizvodnega procesa, pripravo študij, pomoč pri navezovanju stikov, organizacijo B2B sestankov, pripravo in tolmačenje pogodb in zakonodaje, k iskanju virov financiranja, ipd.. Program mentorstva se bo izvajal v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki bo prilagojena potrebam posameznega podjetja.

SVETOVANJE EKSPERTOV

Aktivnost zajema izvedbo različni strokovnih področij s ciljem odprave specifičnih ovir podjetja.  Aktivnost združuje kompetence in znanja, ki jih ima osebje tehnološkega parka in zunanji izvajalci, kateri so strokovnjaki na različnih področjih in bodo s strani tehnološkega parka angažirani za pomoč inovativnim podjetjem. Program svetovanja se izvede v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki bo prilagojena potrebam podjetja.

 1. Ostale informacije glede koriščenja podpornih storitev

Nosilci inovativnih podjetniških idej se lahko za informacije, svetovanje in presojo poslovne ideje, oglasijo kadarkoli v času delovnika  (pon. – pet. med 8. – 14. uro) osebno v upravi PTP, preko e-pošte na marjetka@p-tech.si ali telefona na št. 02 5308 232.

Da boste pravočasno informirani o tekočih aktivnostih Pomurskega tehnološkega parka vas vabimo, da se prijavite na naše e-novice

O izvedbi aktivnosti v sklopu operacije SIO-P-TECH-SIO-2020-2022 pa vas vabimo, da nam sledite tudi na:

http://p-tech.si/

https://www.facebook.com/ptech.si/

https://www.linkedin.com/company/pomurje-technology-park-d.o.o./

https://twitter.com/PomurjeTP

https://www.instagram.com/pomurjetechnologypark/

https://www.youtube.com/channel/UCCcmGWIciJIiP6rGeaPeyEw/featured

 

Povzetek podpornih storitev v sklopu SIO 2020-2022 (Klikni za ogled in prenos!)

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Poziv za zbiranje predlogov na področju zdravstva in telemedicine, izobraževanja in e-učenja ter MSP

Izredni poziv s strani CEI – Central European Initiative

Zaradi aktualne pandemije COVID-19 šole, ustanove in izvajalci iščejo alternativne načine za preoblikovanje sedanjega izrednega stanja v priložnost za spodbujanje in širjenje inovacij na izobraževalni in poklicni ravni, da bi izboljšali izkušnje s sedaj možnimi načini oddaljenega dostopa in povezovanja. Podrobnejše vsebine, ki bi jih projekti lahko naslavljali, so v pripetih priponkah oz. v spodnjem delu tega e-sporočila.

Vsebina poziva: zbiranje predlogov na področju zdravstva in telemedicine, izobraževanja in e-učenja ter MSP
Kdo se lahko prijavi? Vse javne in zasebne ustanove ter podjetja in organizacije iz CEI članic (EU+nekatere druge)
Rok in način prijave: do 9. aprila 2020 na e-naslov: applications@cei.int
Višina nepovratnih sredstev: do 40.000 €, možnost do 80 % predplačila

Področja akcijskih ukrepov za nepovratna sredstva:
Zdravstvo in telemedicina (MED): oprema za urgentne ukrepe, programske opreme za telemedicino, webinarji (prenos znanj v ne EU CEI članice: Albanija, Severna Makedonija, BIH, Črna Gora, Moldavija, Srbija in Ukrajina), ukrepi ozaveščanja.
Izobraževanje in e-učenje / učenje na daljavo (EDU); oprema za e-učenje, tudi strojna oprema (poleg programske), webinarji (prenos znanj v ne EU CEI članice: Albanija, Severna Makedonija, BIH, Črna Gora, Moldavija, Srbija in Ukrajina)
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem (SME): vsebine, ki ob upoštevanju ureditve pametnega pristopa k delu upoštevajo njegov doprinos k izboljšavi uspešnosti in zadovoljstvu pri delu, ko ni mogoče biti fizično v pisarni (programska in strojna oprema, webinarji (omejitev kot zgoraj), nakup svetovalnih storitev s področja inovacij, poudarek na digitalizaciji in dematerializaciji podjetništva).

Prijavni obrazec in podrobnejša navodila glede upravičenosti najdete na spletni strani ICE ali oziroma spodaj:

Navodila: CEI Extraordinary Call 2020

Prijavni obrazec: CEI Extraordinary Call for Proposals 2020

Izvajanje zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Državni zbor je v petek, 20. marca, sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP).

 

Zakon predvideva možnost:

 1. delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo,
 2. povračilo celotnega nadomestila plače za čas odrejene karantene in
 3. odlog plačila prispevkov za samozaposlene.

Za izvajanje dela zakona, ki se nanaša na delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje (1) in na povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno (2), so pristojni pri zavodu za zaposlovanje.

Obe povračili boste lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na njihovem portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se morate registrirati. Ob uveljavitvi zakona bodo navodila in obrazec vloge objavili na njihovi spletni strani.

Predvidoma od ponedeljka, 23. 3. 2020, vam bosta za vprašanja glede uveljavljanja povračila nadomestila plače na voljo:

 • nov elektronski naslov ZIUPPP@ess.gov.si ali
 • brezplačni telefon Kontaktnega centra 080 20 55.

Preberite več o zakonu v sporočilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Slovenski podjetniški sklad je 20. 3. 2020 v Ur. l. RS. št. 31/2020 objavil javni poziv P1 plus 2020 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Namen in cilji poziva

Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Od tega je predvidoma:
54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);
18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR. Od tega je predvidoma:
5.400.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge),
1.800.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.

Razpisno dokumentacijo, posebne pogoje, kontakte in vse ostale dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, in sicer na tej POVEZAVI.