fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA CARE4TECH

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

CARE4TECH – Cross-sectoral Alliances for Smart Living – Izvedba dogodka Smart Living Innovation Fora ter priprava video materialov za potrebe projekta

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je izvedba dveh aktivnosti in namreč:

 • Dosežek D.T3.2.4 – Smart Living Innovation Fora / Future Search Events

V okviru dosežka se izvede organizacija festivala znanstvene ustvarjalnosti v centru mesta Murska Sobota, ki predstavlja zadnji zaključni dogodek aktivnosti v sklopu slovenskega LiLaba – Living and Innovationa laba. Dogodek ima med drugim tudi promocijski značaj, saj se bo promoviralo projekt in LiLab Slovenija med deležniki (končnimi uporabniki) projekta. Organizacija dogodka naj pri tem vključuje:

 • Izdelavo koncepta dogodka
 • Dogovor in usklajevanje z izvajalci in šolami za organiziran obisk mladih
 • Pokrivanje stroškov izvajalcev
 • Pripravo vsebinskega programa dogodka
 • Pripravo vabila
 • Usklajevanje programa z izvajalci
 • Najem prostora, šotora, odra, ozvočenja in ostale potrebne opreme
 • Pogostitev na dogodku
 • Priprava sporočila za medije
 • Tehnična podpora pri izvedbi dogodka

Prav tako pa naj se v okviru dosežka izvede organizacija delavnice z deležniki, ki so vključeni v LiLab ter Think-Tank projekta. V okviru dogodka se bo predstavilo dogajanje v sklopu projekta ter predstavilo dobre prakse ter rezultate iz posameznih dogodkov, ki so bili izvedeni v delovnem sklopu T3. Hkrati bo dogodek predstavljal možnost za pripravo potencialnih novih aplikacij skupaj z ostalimi deležniki vključenimi v Think-Tank. Organizacija dogodka naj vključuje:

 • Izdelavo koncepta dogodka
 • Dogovor in usklajevanje s potencialnimi udeleženci
 • Pripravo vsebinskega programa dogodka
 • Pripravo vabila za dogodek
 • Pošiljanje vabila udeležencem
 • Najem dvorane in opreme
 • Pogostitev na delavnici
 • Tehnična podpora pri izvedbi dogodka

 

 • Dosežek C.3 – digital activities / Video stories

V okviru dosežka se bo pripravilo 4 video materiale, ki bodo uporabljeni za končno promocijo dogajanja v okviru izbranih tematskih področij partnerja, ter na splošno dogajanja v okviru LiLaba v Sloveniji. Pripraviti je potrebno 4 sledeča video gradiva:

 • 2 x intervju z izbranim podjetnikom, inovatorjem, oblikovalcem politik ali raziskovalcem na tematiko dogajanja okrog izbranega tematskega področja projekta
 • 2 x video vsebina primerna kot učni material, da se naloži na učno platformo projekta

Izvedba video materialov naj vključuje:

 • Pripravo ideje in scenarija
 • Izbira primernega govorca / govornice v sodelovanju z naročnikom
 • Kontakt in dogovor z govorcem / govornico glede izvedbe videa
 • Snemanje celotnega videa in priprava scene
 • Končno urejanje video posnetka ter post produkcija
 • Pripravo končne datoteke primerne za nalaganje na youtube oziroma učno platformo projekta

Podrobnejša specifikacija vsebine in terminski plan za oba sklopa se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Priporočamo oddajo ponudbe na pripravljanjem obrazcu, ki je priloga tega povabila. Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 18.000,00 EUR brez DDV. In sicer vrednost po sklopih ne sme presegati naslednje vrednosti:

 • Sklop 1: 12.000,00 EUR brez DDV
 • Sklop 2: 6.000,00 EUR brez DDV

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti po dogovoru in sicer najkasneje do:

 • Sklop 1 do 31.10.2019
 • Sklop 2 do 30.6.2019

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

 Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po opravljenih aktivnostih posameznega sklopa.

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (grega@p-tech.si) najkasneje do 28.5.2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Grega Konkolič, tel. 02 530 82 00, grega@p-tech.si

Murska Sobota, 21.05.2019

 

CARE4TECH Ponudba_Obrazec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST-AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU

                                

 

 

Mladi talenti treh murskosoboških šol – Ekonomske šole, Srednje poklicne in tehniške šole (SPTŠ) ter Gimnazije  uspešno predstavili predloge rešitev konkretnih podjetniških izzivov!

V torek, 14.05.2019 se je v paviljonu EXPANO odvil že 8. predstavitveni dogodek v sklopu projekta »AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU« na katerem je pet ekip dijakov predstavilo predloge rešitev za pet izzivov, katere so podali Vinogradništvo Vida iz Čentibe, Gorički raj, d.o.o. iz Ratkovec, Rehatopia – Inštitut za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali iz Murske Sobote, Pleione, Aleksander Nemec, s.p. iz Černelavec in eno podjetje v ustanavljanju. 

Z izvedbo programa AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU na vseh omenjenih šolah smo aktivno pričeli v januarju in februarju letos, ko so vsa podjetja podala tudi svoje izzive in problematike s katerimi se srečujejo pri svojem delu in bi bile zanimive za reševanje s strani dijakov. Letos smo nabor izzivov dopolnili in v izvedbo vključili tudi vsebine povezane z oblikovanjem. Dijaki SPTŠ in dve dijakinji Gimnazije Murska Sobota so tekom aktivnosti imeli priložnost seznaniti se s celovitim procesom oblikovanja, koraki, ki jih je potrebno upoštevati, da bo nastala kreacija, ki bo hkrati izpolnjevala vsa zakonska določila in bo privlačna tudi za kupčevo oko.

PODJETNIŠKI IZZIVI

Mešana družinska kmetija Vida iz Čentibe goji na 1,5 ha površin vinsko trto, katere pridelek predelajo v vino in ga neposredno prodajajo ustekleničenega kupcem. Na kmetiji se zavedajo, da je poleg kvalitetnega vina, pomemben tudi izgled steklenice in etikete, ki jo spremlja. Slednjo so na kmetiji oblikovali že pred leti, ker pa se trendi spreminjajo, je prenova obstoječe etike bila več kot potrebna. Izziva sta se lotili dijakinji Gimnazije M. Sobota ob podpori mentorice, študentke medijske produkcije. Izdelali sta etiketo in ugotovili, da je za prodajo pomembna tudi zgodba.

Kmečka sirarna Gorički raj, d.o.o. iz Ratkovec je na trgu prisotna več kot desetletje, odlikujejo jo izvrstni jogurti in mlečni deserti ter siri, ki ne vsebujejo aditivov. Izdelki so prisotni na policah skoraj vseh trgovskih verig v Sloveniji. Izziv, ki ga je podala vodja sirarne se nanaša na prenovo grafične podobe Tinkinih jogurtov, namreč slednje etikete ne sledijo  trendom v mlečno predelovalni industriji. Izziva sta se lotili dijakinji SPTŠ, ki sta poleg želene prenove predlagali še posodobitev celotne grafične podobe podjetja; logotipa, brošure in vizitk, ki poudarjajo Goričko naravo in ugotovili, da materiali morajo vsebovati pristne fotografije podjetja in okolice.

Rehatopia – Inštitut za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali je inštitucija, ki v regiji orje ledino na tem področju. Ekipa dijakov Ekonomske šole se je lotila poglobljene raziskave ciljnih kupcev (intervjuvali so vrtce, OŠ, terapevtske ustanove in domove starejših v regiji) omenjenih storitev in na podlagi povratnih informacij podala inštitutu vsebine, ki bi bile primerne za posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove ter načine promocije, da bi aktivnosti inštituta postale prepoznavne. V ta namen so dijaki izdelali tudi letak.

Pleione, Aleksander Nemec, s.p. je pred kratkim dokončal dizajnersko zelo privlačno in ergonomsko oblikovano plovilo na električni pogon – LITORE one, primerno za plovbo na jezerih v priobalnem pasu morja. Izziv, ki je bil podan s strani podjetnika ekipi dijakov Ekonomske šole se nanaša na izdelavo modela izposoje tega plovila na Soboškem jezeru. Dijaki so raziskali značilnosti izposoje vodnih plovil v celinskih vodah, poiskali so primere dobrih praks doma in v tujini in predlagali akcijski načrt trženja plovila upoštevaje stroške, vpliv vremena, dodatne aktivnosti na lokaciji jezera, možnost izkoriščanja plovila v promocijske namene. Pripravljen je bil celovit model izposoje z izračunano točko preloma.

K sodelovanju je bilo povabljeno podjetje v fazi ustanavljanja, katerega dejavnost bo proizvodnja in prodaja naravnih prehranskih dopolnil. Izziv, pa je bil vezan na tržno najbolj zanimiv produkt, to je koktaijl iz rakitovca, goji jagod in brusnic, ki na trgu še ne obstaja. Dijaka SPTŠ, smeri Oblikovalec sta se lotila izdelave grafične podobe etikete za omenjeni napitek.

Predloge rešitev so dijaki pripravljali ob podpori različnih metod: poslovno modeliranje, brainstorming, SWOT analiza, tekom srečanj so spoznavali stopnje vitkega podjetja ter dobili navodila, kako se lotiti načrta trženja. Poudariti velja, da so dijaki predlagali rešitve na podlagi preverjenih podatkov iz terena –  opravili so detajlne raziskave trga, izvedli spletne ankete in osebne intervjuje, raziskali pa so tudi zakonodajo dotičnega področja.

Na predstavitvenem dogodku je bila zbrana tudi ekipa komentatorjev, katero so sestavljali g. Slavič, predstavnik MO Murska Sobota, g. Novak, predstavnik SPOT točke in g. Konkolič, predstavnik Pomurskega tehnološkega parka. Zbrani so dijakom podajali usmeritve, ki jim lahko koristijo pri nadaljnjem izobraževanju in delu.

Ekipe dijakov so v predloge rešitev vložile veliko energije in časa, ne samo šolskega temveč tudi prostega, da so pripravile tako kvalitetne dizajne, koncept trženja storitev Inštituta Rehatopia in model izposoje plovila LITORE one. V veliko podporo pri sestavi projektnih nalog pa so dijakom Ekonomske šole bili tudi mentorji iz šole.

Vse ekipe dijakov v projektnih nalogah ugotavljajo, da je za uspešen prodor nekega izdelka ali storitve pomembna promocija, da je nujno potrebno izkoriščati kanale družbenih omrežij.

Dijaki so si prislužili nagrado in priznanje za sodelovanje v projektu s strani Pomurskega tehnološkega park d.o.o..

V Tehnološkem parku smo z rezultati projekta »Aktivacija mladih talentov v Pomurju« zadovoljni. Podjetja, ki so podala izzive so dobila s strani dijakov neobremenjen, svež pogled v problematiko. Poudariti velja, da so se vse ekipe lotile preverbe raziskanih podatkov na trgu in si tako pridobili kvalitetne informacije, ki lahko sodelujočim podjetjem služijo pri nadaljnjem delu.

Dijaki pa so si pridobili pomembno izkušnjo; čeprav kratek čas – bili so del podjetja  in si s tem pridobili priložnost za sodelovanje.

Upamo, da smo s programom naredili še en korak v smeri preprečitve bega možganov iz regije in spodbudili podjetniški način razmišljanja med mladimi.

Vsem vključenim v program se zahvaljujemo za izvrstno sodelovanje!

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

 

                                                 

Povabilo k oddaji ponudb v okviru projekta Smart Factory HUB

 

 

 

 

POVABILO

K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI 6.3.

(Impact Assessment and policy appraisal)

 

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
 2. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta SMART FACTORY HUB in sicer:
 • Delovni sklop WP6: Pilot-instrument & model, Aktivnost A6.3: Impact assessment and policy appraisal

Aktivnosti morajo obsegati pripravo dokumenta z naslednjimi pogoji:

Naslov: Strateško poročilo o projektu in smernice za nadaljnji razvoj

Osnovni namen je na osnovi izvedenega dela partnerjev in analize pripravljenih vsebinskih poročil projekta, pripraviti strateški dokument, ki bo služil za pripravo končnih poročil projekta:

 • Transnacionalno poročilo o rezultatih projekta
 • Zaveza za nadaljevanje izvajanja aktivnosti projektnega partnerstva

Vsebinski pogoji:

Izvajalec se v sklopu naročila zavezuje izvesti naslednje aktivnosti:

 • Analiza vseh vsebinskih dokumentov ki so bili pripravljeni v sklopu projekta
 • Priprava poročila o rezultatih projekta
 • Priprava strateškega okvirja za nadaljevanje aktivnosti (v sklopu Digitalnih inovacijskih stičišč oz. Digital Inovation Hubs)
 • Razvoj okvirja za nadaljevanje aktivnosti projektnega partnerstva v smislu priprave zaveze za nadaljevanje aktivnosti

Izvajalec mora pripraviti vsebinski dokument z naslednjimi sklopi:

 • SFH project achievements
 • SFH strategic sustainability model
 • Commitment to follow up actions

Administrativni pogoji: Dokument mora biti pripravljen v angleškem jeziku.

Časovni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 15.06.2019.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.000,00 EUR (neto).

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 15.06.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti (za vsak posamezni sklop posebej), ki je predmet naročila.

 

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom vseh treh sklopov skupaj in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno vseh sklopov skupaj. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (zadravec@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 20.05.2019 do 13h.

 

Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Zadravec, tel. 02 530 82 00, tomaz.zadravec@p-tech.si

Priloga: Ponudba_obrazec

Murska Sobota, 14.05.2019

Uspešno smo izpeljali konferenco Pametna proizvodnja na dlani

Pomurski tehnološki park je kot vodilni partner v SI-AT projektu Smart Production organiziral skupaj s partnerji iz Slovenije in Avstrije 16. aprila 2019 v Hotelu City Maribor**** konferenco z naslovom “P@metna proizvodnja na dlani!”. Več kot 60 udeležencev konference je prisluhnilo zanimivim prispevkom, v okviru katerih so bili predstavljeni nekateri možni pristopi, orodja in tehnike za spopadanje z izzivi pametne proizvodnje. Prav tako je beseda tekla tudi o aktualnih finančnih spodbudah in možnostih sodelovanja na območju Slovenije in Avstrije. Partnerske organizacije so za udeležence pripravile tudi na predstavitvene stojnice.

 

 

Posnetek celotne konference je dostopen tudi na YouTube kanalu Pomurskega tehnološkega parka, in sicer na tej POVEZAVI.

Za ogled posameznega prispevka, kliknite na podrobnejši opis pod videom, kjer je naveden program in povezave do posameznih prispevkov.

Program 

1:22 Pozdravni nagovor / Tadej Novak  (Program sodelovanja Interreg Slovenija – Avstrija)

7:00 Glavni dosežki projekta Smart Production / Tomaž Bokan (Pomurski Tehnološki Park)

25:02 Ocenjevanje digitalne zrelosti in izkušnje z MSPji / Dr. Roland Willmann (Fachhochschule Kärnten)

55:52 Vpeljava sistema ocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti – primer Tehnior / dr. Simona Šarotar Žižek (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta) Jerneja Bavdaž (Tehnior)

1:24:57 Digitalna orodja za merjenje učinkovitosti in vrednotenje storitev / Wilfried Wolf in Stefanie Hatzl, PhD, (Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft, Graz)

1:52:26 Vitka proizvodnja in certificiranje sistemov vodenja kakovosti v majhnih in srednje velikih podjetjih – praktične izkušnje in dobre prakse / Tatjana Čoko in Janez Lemič (Slovenski institut za kakovost in meroslovje – SIQ)

2:23:28 Remote video assist solution / dr. Christian Kittl (Evolaris)

2:37:25 Aktualne spodbude in možnosti financiranja za podjetja v Republiki Sloveniji / Viljenka Godina (Slovenski podjetniški sklad)

3:08:11 Možnosti sodelovanja in sofinanciranja na področju Slovenija-Avstrija /  Wilfried Wolf, CAMPUS O2 (Walter Schrittwieser, MIND CONSULT & RESEARCH GmbH, Graz)

3:19:19 Možnosti sodelovanja in spodbud, ki jih ponuja Pomurski Tehnološki Park / Marjetka Jakob (Marko Močnik, Pomurski Tehnološki Park)

VABILO NA 2. NACIONALNO KONFERENCO O INTERNACIONALIZACIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Gospodarska zbornica Slovenije,
Javna agencija SPIRIT Slovenija ter Ministrstvo za zunanje zadeve RS vljudno vabimo na

2. NACIONALNO KONFERENCO O INTERNACIONALIZACIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

v sredo, 10. aprila 2019, od 10:00 do 15:30 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

V Sloveniji 50 največjih izvoznih podjetij ustvari 49 % celotnega izvoza.
EU predstavlja 77 % celotnega slovenskega izvoza.
Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je 43.154 €.Zato smo za cilj letošnje konference oblikovali formulo:
»Več izvoznikov + več trgov + višja dodana vrednost =
50 milijard € izvoza in 60.000 € dodane vrednosti na zaposlenega do l. 2025«

Predstavili bomo kakšne so prednostne naloge in odgovornosti vseh ključnih deležnikov za razvoj konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva na mednarodnem trgu, kam in kako se lahko Slovenija umesti v svetovnem gospodarskem prostoru ter katere so naše primerjalne prednosti, ki naj nas usmerijo k dejavnostim z višjo dodano vrednostjo.

Kakšna je ponudba podpornega okolja podjetjem za doseganje teh ciljev, kako podjetja prepoznavajo ponujene priložnosti in kakšne so potrebe podjetij. To so vsebine, o katerih bomo skupaj izmenjali mnenja na 2. Nacionalni konferenci o internacionalizaciji.

Na dogodku, katerega gostitelja sta minister Zdravko Počivalšek in predsednik GZS, Boštjan Gorjup, pričakujemo preko 300 predstavnikov slovenskih podjetij in deležnikov v podpornem okolju internacionalizacije, predstavnikov tujih veleposlaništev v Sloveniji ter zainteresirano poslovno javnost.

Vljudno vabljeni k udeležbi!
Lep pozdrav,

Boštjan Gorjup
Predsednik
Gospodarska zbornica Slovenije
Zdravko Počivalšek
Minister
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vašo e-prijavo pričakujemo najkasneje do srede, 3. aprila 2019, oziroma do zasedbe mest.
PROGRAM PRIJAVA
Informacije: Mojca Osojnik, mojca.osojnik@gzs.si, 01 5898 101

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

IZVEDBA TEMATSKEGA DOGODKA »INNOVATIVE BUSINESS REPAIR LEARNING CAMP«

 

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je IZVEDBA TEMATSKEGA DOGODKA »INNOVATIVE BUSINESS REPAIR LEARNING CAMP«, ki zajema:

 • Udeležba in sodelovanje na »Train the Trainer« dogodkih v sklopu projekta DanubeChance 2.0 na Dunaju in Bratislavi.
 • Sodelovanje pri oblikovanju koncepta in priprava programa dogodka s poudarkom na glavnih podjetniških in vodstvenih veščinah ter primeri prestrukturiranja.
 • Organizacija in izvedba tematskega dogodka »Innovative Business Repair Learning Camp« s tematiko podpore in zagotavljanja druge priložnosti poštenim podjetnikom v težavah za ponoven vstop na trg.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 2.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo v angleškem jeziku posredovati naročniku najkasneje do 30. 4. 2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije v angleškem jeziku.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe

 V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge, ki izpolnjujejo vse tri naslednje pogoje:

 • Ponudnik ima izkušnje z vodenjem in upravljanjem podjetja (vloga lastnika, direktorja itd.).
 • Ponudnik ima izkušnje z organizacijo dogodkov.
 • Ponudnik ima izkušnje z izvajanjem mentorstva podjetnikom.

Za dokazovanje izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev ponudnik izpolni priložen obrazec Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Merila za izbor

 V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Izvajalec storitve, ki izpolnjuje vse pogoje navedene v 6. točki tega povabila, bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 2. 4. 2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 20, tomaz.laposa@p-tech.si

DanubeChance2.0 – Ponudba_obrazec

DanubeChance2.0 – Izjava pogoji

Murska Sobota, 26. 3. 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

 

                                                                                                                                                                                       

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up« podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila 

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir na področju digitalne promocije podjetja in sicer:

 • spletna predstavitev podjetja – vzpostavitev spletne strani (tehnično in vsebinsko)
 • namestitev 360 ° sekcije spletne strani (videoposnetek, fotografije, CTA)
 • izvedba marketinške kampanje na spletni platformi Instagram (določitev oglaševalskih parametrov in analiza)

Svetovanec: HEAD LENS MEDIA, Dominik Pelc, s.p.

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 2.900 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobno/zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 01.04.2019 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 25.03.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                        mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga:

                             

Zakaj ne smete zamuditi konference “P@metna proizvodnja na dlani”?

VEČ INFORMACIJ O KONFERENCI NAJDETE TUKAJ.

P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen in cilji: Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Višina garancijskega in subvencijskega potenciala:  Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR.

Roki za predložitev vlog so: 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019.

Javni razpis bo odprt do 15.10.2019 oz. do porabe sredstev.

Rok izdaje garancije: Garancije Sklada se bodo izdajale do vključno 1. 12. 2020.

Več informacija najdete na naslednji povezavihttps://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=83

Priloga:  Letak P1 plus 2019

Tehnološki park Ljubljana vabi na prvo slovensko VR/AR konferenco in otvoritev VR/AR laboratorija – 21. 3. 2019

Tehnološki park Ljubljana skupaj s partnerji vabi na prvo slovensko VR/AR konferenco LOOK AROUND 360 in otvoritev VR/AR laboratorija, ki bo potekala, 21. marca 2019, od 10. ure naprej v Tehnološkem parku Ljubljana.

Na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah bodo nastopili največji strokovnjaki in eksperti s področja virtualne in obogatene resničnosti v Slovenij.

Konferenca bo:

 • osvetlila nekatera pomembna vprašanja o prihodnosti in izzivih odprtega inoviranja ter uporabe VR/AR tehnologij v Sloveniji in svetu,
 • predstavila projekte, stanje in povezala deležnike slovenskega VR/AR ekosistema,
 • predstavila odmevnejše izobraževalne in tehnološke VR/AR projekte v Sloveniji,
 • pokazala primere dobrih praks odprtega inoviranja, digitalne transformacije in prenosa VR/AR idej v podjetništvo in industrijo,
 • prikazala možnosti sodelovanja ter vzpostavitev sistema lokalnih inovacijskih centrov (living and innovation HUBov), med Slovenijo in državami v regiji Mediterana,
 • predstavila možnosti za pridobitev podpore in vavčerjev za podjetja ter start-upe, ki delujejo na področju VR/AR oz. digitalne transformacije.

Vrhunec konference predstavlja otvoritev VR/AR laboratorija, v katerem boste v celodnevnem dogajanju lahko skupaj z strokovnjaki, študenti in start-upi lahko seznanili z najnovejšimi tehnologijami, ter poskrbeli za testiranje in razvoj idej s področja virtualne in obogatene resničnosti.

Celoten program je na voljo na SPLETNI POVEZAVI.