fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

                                                                        

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri izvedbi numeričnih analiz gasilske kabinske nadgradnje skladno z direktivo ECE-R 29 in sicer na naslednjih področjih:

 • izdelava numeričnega modela kabinske nadgradnje in njegova verifikacija,
 • priprava obremenitvenih primerov za predpisane testne pogoje (preizkusni testi C po ECE-R 29),
 • priprava podatkov za izvedbo računalniških simulacij,
 • izvedba parametričnih računalniških simulacij obnašanja kabinske nadgradnje na visokozmogljivem računalniškem sitemu HPC CORE@UM,
 • analiza rezultatov in izdelava tehniškega poročila o izvedenih računalniških simulacijah

Svetovanec: ALUVAR, d.o.o., d.o.o., Gančani 122a, 9231 Beltinci

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 19.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir 

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.09.2018.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marko@p-tech.si najkasneje do 13.08.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marko Močnik, tel. 02 530 82 00, marko@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 06.08.2018

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

2a_Vzorec_PONUDBA

                                                                            

 

Načrt objave javnih razpisov za poletje in jesen 2018

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca leta 2018 objaviti več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.

V najavi so sledeči razpisi:

 • Pilotni/demonstracijski projekti – II. sklop 2018
 • Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 za 2019 in 2020
 • Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na S4 (2018-2023)
 • Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018
 • Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022
 • Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023
 • Obnovljivi viri energije

Več na:

https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/89761-Nacrt-objave-javnih-razpisov-za-poletje-in-jesen-2018/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih stroškovnih področij

                                 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih stroškovnih področij

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila 

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir na področju Vizualizacije podatkov robotske celice, ki bo obsegalo:

 • načrtovanje – koncept aplikacije, arhitektura z vsemi kategorijami in podkategorijami, wireframe-i, izbor prikaza podatkov na dashboardu in tipi podatkov, statistika, optimizacija izpisov, UX, …
 • vizualno identiteto aplikacije (Responsive Web Design) – grafično oblikovanje, tipografija, piktogrami, izrisi statističnih podatkov (grafi, kolobari, številke, filtri, login, …), legenda
 • oblikovanje in testiranje uporabniške izkušnje
 • namestitev in vzpostavitev delovnega okoja, zagotavljanje kakovosti in testiranje

Svetovanec: VIRS, d.o.o., Industrijska ulica 4b, 9220 Lendava

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 15.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 10.09.2018.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 31.07.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 24.07.2018

 

 

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga:

3_Vzorec_PONUDBA

                                        

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019: Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

                                                                               

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019: Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri izvedbi optimizacije delovnega procesa in uvedbI brezpapirnega poslovanja.

Družba Cleangrad d.o.o. si želi optimizirati delovne procese v podjetju z uvedbo sodobnih oblačnih informacijskih rešitev. Cilj optimizacije je prehod na brezpapirno poslovanje in izboljšano učinkovitost posameznih oddelkov v podjetju in njihovo medsebojno sodelovanje, hkrati pa izboljšati kvaliteto informacij.

Delovni proces obsega naslednje oddelke v podjetju:

 • Oddelek prodaja in marketing
 • Oddelek Izvedba projektov
 • Oddelek nabava in priprava dela
 • Oddelek proizvodnja
 • Oddelek skladišče

Ponudba naj obsega izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • Priprava posnetka stanja v podjetju
 • Koncept uvedbe brezpapirnega poslovanja
 • Implementacija portala za vodenje projektov in delovnih nalogov
 • Avtomatizacija izračunavanja materialov za naročila
 • Optimizacija procesa izračunavanja naročilnih količin materiala dobaviteljem v povezavi z ERP sistemom
 • Optimizacija ključnih procesov od nabave do proizvodnje
 • Izvedba testiranja
 • Izobraževanje uporabnikov

Zahtevani pogoji:

 • Izkušnje s pripravo posnetka stanj v podjetjih
 • Dokazljive Izkušnje z vpeljavo rešitev na Office365 – SharePoint Online
 • Reference izvajalca na podobnih projektih
 • Poznavanje proizvodnih podjetij in njihovih delovnih procesov
 • Izvajalec mora po zaključku implementacije zagotavljati vzdrževanje sistema

Svetovanec: CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov d.o.o., Prešernova ulica 29, 9240 Ljutomer

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 16.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 20.09.2018. Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marko@p-tech.si najkasneje do 03.08.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marko Močnik, tel. 02 530 82 00, marko@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 20.07.2018

 

 

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

PRILOGA:
2a_Vzorec_PONUDBA

 

                                                               

DELODAJALCI POZOR_ Znova subvencije za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije

Na voljo dodatnih 500 tisoč evrov za mlade iz vzhodne kohezijske regije

​Od 5. julija dalje so ponovno na voljo subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije  v okviru javnega povabila Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Za ta namen je Zavod za zaposlovanje pridobil dodatna sredstva v višini 500.000 EUR, zato ponovno vabi delodajalce k oddaji ponudb na omenjeno javno povabilo. Ponudbe lahko oddajo tudi delodajalci, ki nameravajo zaposliti osebe iz ciljne skupine s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Zavod bo v program vključeval mlade, stare do vključno 29 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih osebe. Na javnem povabilu izbrani delodajalci bodo za zaposlitev osebe za nedoločen čas upravičeni do subvencije v višini 5.000 EUR. Javno povabilo je odprto do objave obvestila o  zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo ali koledarsko leto) oziroma najkasneje do 31. julija 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb delodajalcev.

Več si lahko preberete na:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/trajno-zaposlovanje-mladih-znova-subvencije-za-vzhod

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                   

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: INTERNACIONALIZACIJA

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »internacionalizacije« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 10 ur.

CILJ usposabljanja je dvig kompetenc zaposlenih zaradi vse večjih potreb s strani podjetij po podpori na področju internacionalizacije, za kar se načrtuje večdnevno usposabljanje za zaposlene na naslednjih tematskih področjih:

 • Oblikovanje primerne izvozne strategije: Izvozni razlogi, poslovni modeli, razvojne stopnje internacionalizacije, strateško planiranje, markening mix, vsebina raziskave trga, načini in oblike internacionalizacije, izvozne oblike, dejavniki odločanja, struktura izvoznega načrta.
 • Kako se učinkovito predstaviti: Elementi priprave predstavitve, kako organizirati predstavitev, uporaba vizualnih pripomočkov, kako pripraviti učinkovito predstavitev, obravanavana vprašanja, vrednotenje predstavitve.
 • Razvoj in ovrednotenje produkta za vstop na tuji trg: Trženjski splet, izdelčni splet in vezane mednarodne strategije, ravni izdelka, pomembnost življenjskega cikla izdelka, tržne poti, cenovne strategije, oblikovanje cene, strategija mednarodne komunikacije, način oglaševanje, pomen tehničnih standardov in certifikatov.
 • Logistika in zavarovanja: Kaj vse zajema logistika, oblike omejitev in predstavitev posameznih oblik, oblike in ustreznost zavarovanj, postopki, praktični primeri razumevanja dokumentacije.

Usposabljanje mora biti praktično in mora zajemati primere in obrazložitve dokumentacije ki se uporablja v praksi.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

2_Vzorec_PONUDBA

 

                                                              

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

 

                                                                            

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Projektni management

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »projektni management« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 20 ur. Cilj usposabljanja je dvig usposobljenosti zaposlenih za praktično vodenje mednarodnih konzorcijev, pregled delovnih orodij, načrtovanje in obvladovanje obveznosti, tveganj, financ, vsebine, ipd. Usposabljanje mora biti aplikativno naravnano in mora vsebovati v naprej pripravljeno dokumentacijo v angleškem jeziku, katera se zahteva za vodenje konzorcijev na mednarodnem nivoju.

Podrobnejši pogoji so razvidni iz priloge 1.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

PRILOGE:

1_POVABILO k oddaji ponudb_priloga 1

2_Vzorec_PONUDBA

                                                               

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                                   

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Uporaba digitalnih orodij

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »uporaba digitalnih orodij« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 24 ur.

Pomurski tehnološki park je s strani Evropske komisije bil izbran v mrežo digitalnih inovacijskih vozlišč (Digital Innovation Hubs) za področje pametne proizvodnje, katerih cilj je pomoč pri digitalizaciji poslovnih rešitev podjetjem. Tehnološki park je s tem postal član evropske platforme za pametno specializacijo (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool). CILJ usposabljanja je tako dvig kompetenc zaposlenih na področju uporabe digitalnih orodij, za kar se načrtuje večdnevno usposabljanje za zaposlene naslednjih digitalnih orodij:

 • Orodje Moodle: praktična uporaba orodja za potrebe vzpostavitve interne baze podatkov in e-usposabljanja. Usposabljanje mora zajemati področja vzpostavitve sistema, pregled možnosti uporabe, uporaba nastavitev, vrste modulov, ipd. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja v poslovni praksi.
 • Orodje Pantheon: praktična uporaba ERP – poslovno informacijskega sistema PANTHEON (e-knjiženje, e-hramba, e-izmenjava, e-računi, vnosi, izpisi, povezanost, IPD. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in pregled možnosti izpisov poslovanja. Namen je eliminirati podvajanje dela vnosa podatkov s strani različnih služb v družbi (sekretar, knjigovodstvo, ipd).
 • Orodje PROFIT (Project financial tool): praktična uporaba orodja za vodenje projektov. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja pri finančnem vodenju projektov (plan angažiranosti, časovnice, poštna knjiga, pregled poslovanja po projektih in po vmesnih poročilih, stroškovna mesta, kontroling, ipd)
 • Orodje Mapping tool: praktična uporaba orodja za vodenje inovacijskega vozlišča. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja za potrebe oblikovanja novih projektov, B2B sestankov in ostalih poslovnih storiotev v podporo podjetjem.

Usposabljanje mora biti praktično z prikazom delovanja funkcionalnosti orodja. Ponudnik lahko ima podizvajalce.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga: 2_Vzorec_PONUDBA

                                                                         

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP

          

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Ogled dobre prakse – Japonska

 

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja, ki bo razdeljeno v dva dela:

 • del: Priprava strokovnega gradiva in izvedba 3 delavnic v okviru katerih se bo osebje pred odhodom na Japonsko usposobilo na naslednjih vsebinskih področjih:
  • Predstavitev Japonske, poslovnega protokola, kulture in običajev
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (predstavitev konceptov vitkosti)
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (praktična predstavitev v podjetju)
 • del: Organizacija in izvedba ogleda dobre prakse na Japonskem v terminu od 22.10.2018 – 28.10.2018. Storitev aranžmaja mora zajemati:
  • letalski prevoz iz bližnjega letališča v Tokio z povratno karto za 3 osebe
  • 4x nočitev z zajtrkom v enoposteljnih sobah za 3 osebe
  • lokalni transfer za 3 osebe
  • vse takse in pristojbine
  • organizacijo sestankov
  • vstopnice za sejem »9th Japan IT Week«, ki bo potekal med 24.-26. Oktobrom 2018, kjer se bodo predstavile najnovejše svetovne tehnološke rešitve iz IKT področja za podporo poslovnim procesom. (http://www.japan-it.jp/en/Home_Autumn/)
  • Ogled Toyota City in seznanitev z Toyotinim poslovnim konceptom

Izvajalec mora podrobnosti aranžmaja uskladiti z naročnikom.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže 1. del strokovnega usposabljanja izvesti najkasneje do 30.09.2018 in 2.del v predvidenem terminu meseca oktobra 2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita. Plačilo za izvedene storitve se bo izvedlo sukcesivno in namreč za 1.del storitev v mesecu septembru 2018 in 2.del storitev najkasneje v mesecu novembru 2018.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

                                                                  

 

Priloga:

2_Vzorec_PONUDBA

PODJETNIKI izkoristite priložnost in si izdelajte novo spletno stran!

Podjetje, NOMISCOM, spletno oblikovanje in druge storitve, Simon Šebjanič s.p., se ukvarja s strateško izdelavo spletnih strani. To pomeni, da so strani izdelane na podlagi profila idealnih strank ter upoštevanja njenih potreb ter potreb podjetja. Hkrati pa je kot dodaten bonus pripravljena tudi vsebinska strategija. Le na ta način lahko spletna stran dejansko prinaša dodatno vrednost. Se pravi prihodek.

Podjetje NOMISCOM, spletno oblikovanje in druge storitve, SIMON ŠEBJANIČ, S.P. vam tako nudi popust in posebno darilo pri izdelavi vaše spletne strani, zato podjetniki nikar NE zamudite te enkratne priložnosti.
Več informacij najdete na spodnji povezavi: