Politika zasebnosti

 

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Pomurski tehnološki park (v nadaljevanju PTP) zbira od vas, ko privolite v prejemanje vsebin kot so e-novice o aktualnih razpisih, informacije o aktivnostih ter  vabila na razne dogodke in izobraževanja Pomurskega tehnološkega parka. V nadaljevanju definiramo pojme in pojasnjujemo kako in za kakšne namene zbiramo vaše podatke.

 

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Pomurski tehnološki park

Plese 9a, 9000 Murska Sobota, Slovenija

Telefon: +386 2 530 82 00

Email: info@p-tech.si

 

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati vsebine PTP (e-novice, informacije o aktivnostih, vabila na dogodke PTP), morate izpolniti obrazec/naročilnico/prijavo/registracijo na spletni strani PTP. Z izpolnitvijo tega obrazca/naročilnice/prijave/registracije in njeno potrditvijo posredujete PTP naslednje kontaktne podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • E-poštni naslov

 

PTP spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu PTP določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na PTP, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. PTP ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

 

 

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na prejemanje e-novic o aktualnih razpisih, informacij o aktivnostih ter  vabil na razne dogodke in izobraževanja PTP, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani PTP na spletni naročilnici kliknete »POTRDI«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »ODJAVA«, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od PTP oz. preko elektronske pošte na naslov: info@p-tech.si. V primeru umika soglasja bomo vaše zbrane osebne podatke izbrisali v skladu z veljavnimi pravili varstva osebnih podatkov. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij oddajte vlogo po navadni pošti na naslov Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti na e-naslov: info@p-tech.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

 

Čas hrambe osebnih podatkov

PTP hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja e-novic o aktualnih razpisih, informacij o aktivnostih ter vabil na razne dogodke in izobraževanja PTP, na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani PTP in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu PTP izbrisali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

IJZ

Objava informacij javnega značaja

Na tem mestu Pomurski tehnološki park, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne
2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in organov nadzora
Družbo zastopa direktor Marko Močnik / Družba nima prokurista.

Informacije o pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto
Družba nima pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Marjetka Jakob.
Pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja sprejemamo na marjetka@p-tech.si.
Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja.

Posredovanje informacij javnega značaja zaračunavamo po veljavnem ceniku.

MS4FUTURE

Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2018 izvedla projekt Murska Sobota 4 Future (Murska Sobota za prihodnost), ki je usmerjen v iskanje stvarnih izzivov ter problemov, ki obstajajo na njenem območju. Dogajanje v okviru projekta bo razdeljeno na več vsebinsko sorodnih delov, kot so javni natečaj za iskanje pametnih rešitev, strokovna konferenca in znanstveni festival s spremljevalnim kulinaričnim ter zabavnim programom.

SIO 2016-2017

Program: Inštrument 2

Vrednost: 200.000 EUR

Termin projekta: dec 2016 – dec 2017

Vsebina: Organizacija podjetniških dogodkov in usposabljanj, mentorski program za zagon novih podjetij, mentorski program za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo.

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)

T4

Aktivacija mladih talentov

Program: Inštrument 2

Vrednost: 200.000 EUR

Termin projekta: jul 2016 – dec 2017

Vsebina: Osnovni namen projekta je identifikacija mladih talentov in spodbujanje povezovanja mladih talentiranih kadrov z domačim gospodarstvom ob strokovni podpori mentorjev, preprečevanje bega možganov iz regije in povečevanje regijskega podjetniškega potenciala in prenos znanja in prakse med izobraževalno in gospodarsko sfero.

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)

IRIC